Mục tiêu nghiên cứu:
1. Xác lập cơ sở khoa học để cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa.
2. Xây dựng được mô hình thí điểm nhằm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất phù hợp cho một số bãi thải, khu vực khai thác khoáng sản điển hình.
3. Xác định và tuyển chọn được 3-5 loại thực vật, cây trồng thích hợp nhằm cải tạo đất bãi thải, khu khai thác khoáng sản
4. Đề xuất được nhóm giải pháp chính sách, nhóm giải pháp công nghệ, tổ hợp công nghệ cho việc cải tạo, phục hồi, quản lý sử dụng đất bền vững.
Các thành viên thực hiện chính
Họ và tên Chức danh thực hiện Tổ chức công tác
TS. Nguyễn Mạnh Hà Chủ nhiệm đề tài Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Phan Văn Trường Thành viên thực hiện chính, Thư ký khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Nguyễn Thành Mến Thành viên thực hiện chính Viện Khoa học Lâm nghiệp NTB và TN
TS. Phạm Thị Dung Thành viên thực hiện chính Viện Địa chất, Viên Hàn lâm KHCNVN
ThS. Lê Thị Mỹ Hảo Thành viên thực hiện chính Viện Thổ nhưỡng và Nông hóa
TS. Bùi Thị Ngọc Dung Thành viên thực hiện chính Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
TS. Hoàng Lưu Thu Thủy Thành viên thực hiện chính Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên thực hiện chính Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Dương Thị Lim Thành viên thực hiện chính Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
TS. Nguyễn Văn Dũng Thành viên thực hiện chính Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
Ths. Hoàng Thị Huyền Ngọc Thành viên, thư ký hành chính Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
Các thành viên thực hiện khác